01 / 02
02 / 02

Per 1 januari 2007 zijn een aantal wijzigingen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel ingegaan (onder de noemer Paarse Krokodil). Zo zullen de regelingen rondom bedrijfsfitness en scholing tot startkwalificatieniveau worden verruimd.

De uitgebreide teksten van deze voorbeelden vindt u hier direct onder en verdere informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Tekst artikel 2.13 Bedrijfsfitness
Onder bepaalde voorwaarden is de vergoeding of verstrekking van bedrijfsfitness onbelast. Vanaf 1 januari 2007 is de vergoeding of verstrekking onbelast als de bedrijfsfitness plaatsvindt op de werkplek of op een vaste locatie die u heeft aangewezen. De vaste locatie moet gelden voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats. De minister heeft op dinsdag 12 december 2006 desgevraagd aan de Eerste Kamer een verruiming toegezegd van de voorwaarde over de plaats van de fitness. De reikwijdte daarvan wordt bekend gemaakt als de verruimde regeling is vastgesteld (naar verwachting in januari 2007).

Per 1 januari 2007 vervalt de voorwaarde dat de fitness voor 90% of meer onder werktijd moet plaatsvinden. De voorwaarde dat de deelname moet openstaan voor 90% of meer van alle werknemers (of voor 90% of meer van alle werknemers van een bepaalde vestiging van het bedrijf), blijft van kracht. De vergoeding of verstrekking is belast als alleen een grootaandeelhouder en zijn eventuele partner gebruikmaken van de bedrijfsfitness. Een grootaandeelhouder is iemand die, al dan niet samen met zijn partner en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, direct of indirect aandeelhouder is voor minstens eenderde gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal.

Onder bedrijfsfitness (definitie belastingdienst) wordt verstaan de conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Bedrijfsfitness kan zowel op het werk als ergens anders plaatsvinden.