01 / 04
02 / 04
03 / 04
04 / 04

Bedrijfszorg

Over Fysergo/Fysarbo
Fysergo is een landelijk fysiek reïntegratiebedrijf bestaande uit een personele organisatie van circa 60 medewerkers (Fysergo) en een netwerkorganisatie van 65 centra voor arbocuratieve fysiotherapie en reïntegratie (Fysarbo).
De Fysergo organisatie is opgericht om bedrijven en arbodiensten te ondersteunen bij een snelle en effectieve reïntegratie van werknemers met lichamelijke klachten. Het doel is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting te bevorderen. Voor zowel werkgevers als werknemers worden optimale producten geboden in de strijd tegen arbeidsongeschiktheid door fysieke klachten.

Kwaliteit
Fysergo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met op de wetenschap gebaseerde protocollen en richtlijnen en is ISO 9002 gecertificeerd. Fysergo werkt samen met wetenschappelijke instituten (Erasmus Universiteit en Saxion Hogeschool Twente) en verzekeraars om haar producten te ontwikkelen en te toetsen.

Visie op verzuim bij fysieke klachten
Om werknemers bij verzuim of dreigend verzuim te kunnen helpen is het nodig om vroegtijdig in kaart te brengen welke factoren ten grondslag liggen aan de ervaren fysieke klachten. De oorzaak van de fysieke klachten ligt in een complexe samenhang van het wel of niet aanwezig zijn van aandoeningen (beschadiging van weefsel, etc.), werkgebonden beperkingen voor herstel (werkbelasting, werksfeer, werkplekinrichting etc.) en/of persoonsgebonden beperkingen voor herstel (conditie, vaardigheid, motivatie, stress, etc.).

Afstemmen om onnodig verzuim te voorkomen
Snelle reïntegratie is mogelijk door het herstelbegeleidingstraject af te stemmen op het wegnemen van de beperkende factoren, rekening houdend met de mate waarin deze een rol spelen bij de fysieke klachten. Op deze wijze wordt onnodig of dreigend verzuim voorkomen en optimaal aan functioneel herstel gewerkt.

Klanten
Fysergo levert haar diensten en producten aan werknemers van bedrijven en instellingen in samenwerking met arbodiensten (bedrijfsarts) en/of verzekeraars (bedrijfszorgpakketten).

Onze werkwijze:

 • bij individuele arbeidsrelevante gezondheidsproblemen
  Door vroegtijdig na te gaan of een aandoening (aantoonbare weefselschade) de oorzaak is van de lichamelijke klacht en welke beperkende factoren (individueel en/of werkgebonden) aanwezig zijn voor herstel kan worden bepaald welke therapeutische aangrijpings­punten aanwezig zijn om effectief herstel en zelfmanagement van de klacht te bevorderen.
  Vroegtijdige analyse van het gezondheidsprobleem stelt ons in staat om interventies beperkt te houden, zodat onnodig kostbare reïnte­gratie programma's worden voorkomen, met een optimaal resultaat.
 • bij arbeidsrelevante gezondheidsproblematiek op organisatieniveau
  Door bovenstaande aanpak te combineren met het verzorgen van preventieve trainingen voor werknemers met risicoberoepen en arbo-ergonomie advisering kunnen de bedrijfsrisico's van fysieke gezondheidsproblematiek tot een aanvaardbaar niveau worden teruggedrongen.


Aanmelden
De aanmeldingen bij individuele problematiek verlopen in de regel via de bedrijfsarts aan Fysergo, welke daarna het dichtstbijzijnde Fysarbo-centrum inschakelt.

Een greep uit onze producten:

 • Arbo curatieve zorg
  Individuele behandeling van de werknemer met lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. Door de aanwezigheid van vrijwel alle specialisaties zal de meest adequate therapievorm worden gekozen. Het is gebleken dat vooral door vroegtijdige interventie de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid beduidend afneemt.
 • Individuele fysieke training / reïntegratietraining    
  Een herstelbegeleidingstraject waarbij op basis van een analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.
 • Werkplekonderzoek
  Na een onderzoek op de werkplek zelf zal een arbeidsfysiotherapeut een rapport hierover maken, aangevuld met mogelijke adviezen
 • Training on the job
  Door de arbeidsfysiotherapeut zal op de werkplek zelf worden getraind, met als doel de vaardigheden en fysieke vermogens beter af te stemmen op de werkbelasting.

Naast deze producten zijn er mogelijkheden bij de praktijk voor fysiotherapie voor training in groepsvorm. Hierbij wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut met een individueel trainingsschema gewerkt.

Informatie
Voor overige informatie over de producten van Fysergo/ Fysarbo: www.fysergo.nl.
Daarnaast kunt ook contact opnemen met de arbeidsfysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk Petenbos- Rozenbottel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een werkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Middels een werkplekonderzoek kunt u ziekteverzuim door fysieke belasting en repeterende handelingen voorkomen en terugdringen.

werkplek-onderzoek-adviesWerkplekonderzoek
Een werkplekonderzoek richt zich op zowel de kantooromgeving als de (eenvoudige) productieomgeving. Een werkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten zodat uw medewerker zijn lichaam effectief en efficiënt leert belasten. Er wordt een inschatting gemaakt van de risicofactoren en er worden adviezen gegeven ter verbetering van de opstelling en inrichting van de werkplek.

Doel
Een werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke belasting, het voorkomen of terugdringen van klachten door een analyse van ergonomische werkomstandigheden en persoonsgericht advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

Werkwijze
Er wordt gekeken of de werkwijze van uw medewerker afgestemd is op de taakhandeling waarbij gebruikt wordt gemaakt van efficiënte werkhouding en werkwijze. Er wordt beoordeeld of er optimaal gebruik gemaakt wordt van de huidige ergonomische werkomstandigheden en hulpmiddelen en of er aanpassingen wenselijk zijn.

Hierbij komen de volgende aspecten aanbod:

 • Intakegesprek, probleemanalyse en hulpvraag
 • Ergonomische werkplekindeling: de juiste werkhoogte, positie van de muis, toetsenbord, armsteunen, beeldscherm en stoel
 • Advies over de individuele werkhouding; werktechniekadviezen en gezond werkgedrag
 • Advies en oefeningen over het verbeteren van de arbeidsbelastbaarheden en eventuele verder te nemen maatregelen.


Rapportage werkplekonderzoek

De rapportage naar de werkgever en werknemer van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek.

Evaluatie en e-consult
Binnen 3 weken na het werkplekonderzoek

Resultaat
U en uw medewerker weten welke maatregelen belangrijk zijn om klachten te voorkomen of terug te dringen

Contact
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Wij horen het graag!
Bel ons op 0318-552565 of stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.