01 / 04
02 / 04
03 / 04
04 / 04

Therapie

De behandeling
Een behandeling bij Fysiq Vision (Veenendaal) duurt ongeveer een half uur.Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en van de ernst er van.

Preventie
Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.
Dit kan middels oefeningen die door de patiënt thuis zelf kunnen worden uitgevoerd of door aanpassingen die de belasting tijdens leven,het werk of de sportactiviteit verminderen.

Therapie op maat
Geen enkele patient is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn:

 • Bewegingstherapie. Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht en het leren ontspannen. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van trainingsapparatuur of hulpmiddelen. Voor een goed resultaat is thuis oefenen essentieel. Specifieke vormen van bewegingstherapie die binnen de praktijk worden uitgeoefend zijn o.a. Mc Kenzie therapie.
 • Massage. Doel van massage is, naast pijndempen, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.
 • Fysiotechniek. Onder fysiotechniek vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie en geluidstherapie. Deze technieken worden vooral ingezet om weefsels te laten herstellen en pijn te verlichten.


De therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.oefenzaal

Fysiotherapeutisch consult
De huisarts, specialist of tandarts verwijst de patiënt door naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld. Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of de therapie zin heeft. Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling.

Partners in gezondheid
Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie.
Een goed onderling contact tussen de patiënt en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. In alle fasen van de therapie wordt de patiënt daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt de patiënt aan het herstel van zijn of haar gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

Vergoeding
Er zijn wettelijk vastgestelde tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekeraar. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Per 1 januari 2006 is in Nederland directe toegankelijkheid fysiotherapie ingevoerd. Vanaf die datum heeft u als patiënt van 18 jaar of ouder geen verwijsbrief meer nodig voor niet-chronische fysiotherapie. Wij als fysiotherapeuten zijn middels scholing geruime tijd bezig geweest met de voorbereidingen op deze directe toegankelijkheid.

De fysiotherapeut zal eerst een screening bij u uitvoeren waarin deze bepaalt of u in aanmerking komt voor fysiotherapie. Met andere woorden of er sprake is van een klacht die binnen het competentiegebied van de fysiotherapeut valt. Indien de fysiotherapeut hieraan twijfelt of de klachten niet als fysiotherapeutische herkent zal deze u alsnog naar de huisarts verwijzen.
Natuurlijk blijft u zelf de keus houden of u direct naar ons als fysiotherapeut komt of dat u eerst langs de huisarts gaat voor een consult. Deze zal nog steeds op de oude manier verwijzen waar hij dat nodig acht.

Wij hebben contracten met alle ziekenfondsen dus u kunt met alle mogelijke verzekeringen bij ons terecht dat wil zeggen zowel met de naturapolis als met de restitutiepolis.

Wat is een manueel therapeut?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar. Er bestaan verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er verschillen zijn in visie en handelwijzen.

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen. In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren. Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond "kraken"). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer manuele therapie?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

 • hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
 • rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak

Vergoeding

De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste zorgverzekeraars is een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerd manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket opgenomen.

http://www.nvmt.nl/

 

Sportbeoefening heeft een positieve invloed op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid, maar kan ook schadelijke effecten hebben.


sportblessuresDe sportfysiotherapeut bij Fysiq Vision heeft zich gespecialiseerd in sport(ers). Na het voltooien van de opleiding fysiotherapie heeft hij zich geschoold tot sportfysiotherapeut. Hierdoor weet hij welke eisen er door een sport worden gesteld aan het lichaam, wat bewegen met ons doet en wat de motivatie voor een sporter is. Hij weet als geen ander welke drempels en drijfveren sporters en niet- sporters moeten nemen, kan sportbewegingen analyseren en stemt zijn adviezen en behandeling hierop af.

Dit stelt hem in staat om een ieder op het vlak van sport te adviseren, begeleiden of te behandelen. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken met onze sportfysiotherapeut. Welk deel in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van je verzekering

Kanker, je zult er maar mee te maken krijgen...

Dan is het goed voor u om te weten dat Fysiq Vision in Veenendaal een gespecialiseerd centrum is met ruime ervaring en expertise om kankerpatiënten te begeleiden in alle fases van de ziekte.
De oncologiefysiotherapeut richt zich onder meer op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door de kanker zelf of door de medische behandeling van de kanker. Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Hij of zij heeft gedurende een twee jarige post-hbo opleiding de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patientengroep.
 

Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn:

 • pijn
 • spanningsklachten
 • stug littekenweefsel
 • huidveranderingen
 • stijfheid van gewrichten en spieren
 • lymfoedeem (vochtophoping)
 • spierzwakte
 • conditieverlies
 • vermoeidheid

Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en meer bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces. De therapeuten van Fysiq Vision maken deze factoren bespreekbaar, bieden een luisterend oor en coachen de mensen op dit vlak.
 

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

 

Begeleiding in alle fases van de ziekte

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fases van de kanker.
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstel fase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden door een trainingsprogramma op maat te maken.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert.
De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Voor meer informatie over oncologiefysiotherapie, zie www.nvfl.nl

 

OEDEEMTHERAPIE BIJ FYSIQ VISION

In juli 2014 heeft Willemaaike haar diploma tot Oedeemfysiotherapeut succesvol afgerond. Hiermee kan ze patienten met oedeem, in welke vorm dan ook, behandelen en begeleiden.

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel m.a.v. een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Oedeem bestaat in verschillende vormen:

 • Lymfoedeem
  Lymfoedeem is een vorm van oedeem welke kan ontstaan na een oncologische operatie waarbij lymfeklieren zijn verwijderd. Een okseltoilet kan bijvoorbeeld de werking van het lymfestelsel verstoren en een opeenhoping van (eiwitrijk) weefselvocht in de arm veroorzaken, met lymfoedeem als gevolg. Dit veroorzaakt een zwaar en gespannen gevoel in   de arm en gevoelsstoornissen in de arm of de hand. Vijfenveertig procent van de vrouwen en mannen met borstkanker die een okselkliertoilet in combinatie met bestraling hebben ondergaan, krijgt te maken met deze klachten. Echter ook na een borstsparende operatie in combinatie met de schildwachtklierprocedure treedt in bijna acht procent lymfoedeem op, zonder dat de patiënt is bestraald
 • Veneus oedeem
  Oedeem als gevolg van bijvoorbeeld trombose of na een operatie aan de bloedvaten
 • Traumatisch oedeem
  Oedeem wat ontstaat na een trauma / ongeluk
 • Primair lymfoedeem
  Lymfoedeem naar aanleiding van een aangeboren afwijking van het lymfstelsel, bijvoorbeeld een lymfstelsel wat onvoldoende aangelegd is

Wij behandelen lymfoedeem volgens de Australische methode. In tegenstelling tot de andere behandelmethoden starten wij met het activeren van het diepere lymfesysteem, gevolgd door het legen van het aangedane gebied via dit diepe systeem. Dit zorgt voor een complete activering van het lymfstelsel.
Wij bieden u een gecombineerde behandeling van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressie door middel van zwachtels, huidverzorging en een advies voor leefregels aan. Door deze combinatie bereiken wij in zeer korte tijd een optimaal behandelresultaat.
Een ander belangrijk speerpunt is de zelfredzaamheid: U leert hoe u de behandeling zelf kunt toepassen. U krijgt uitleg over het ontstaan van oedeem en de gevolgen hiervan op langere termijn. Daarnaast leert u specifieke ademhalingstechnieken, drainagehandgrepen en -oefeningen aan om bij uzelf het lymfsysteem te activeren. Thuis kunt u aan de slag, op de momenten dat het u uitkomt

Wat doet een oedeemtherapeut?
De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:

 • Manuele lymfdrainage:
  Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde (specifieke) handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog in tact is zodat het daar vandaan in de circulatie/bloedsomloop kan worden opgenomen.
 • Compressietherapie:
  Door middel van het aanleggen van bandages/zwachtels wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous (TEK), e.v.t. door ons, worden aangemeten.
 • Oefentherapie:
  In veel gevallen kan door het oedeem er een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor bewegingsomvang en spierkracht zijn afgenomen. Door oefeningen kunt u de functie van uw ledematen weer verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de “spierpompfunctie ” van onze spieren. Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.

Bij de geboorte is het centrale zenuwstelsel van uw kind nog niet volgroeid, de ontwikkeling van zenuwcellen en hun uitlopers blijft nog zeker voortduren tot hun zevende levensjaar. Bij de meeste kinderen vindt deze ontwikkeling op een natuurlijke manier plaats. Door te spelen en te bewegen ontwikkelen ze hun motoriek en zintuigen.

Sommige kinderen hebben echter een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Een aandoening aan het zenuwstelsel, houding- en bewegingsapparaat, organen of zintuigen kan hier een oorzaak van zijn. Behandeling door een kinderfysiotherapeut biedt in een dergelijk geval vaak oplossingen voor het functioneren van het kind. Een kinderfysiotherapeut heeft zich middels een meerjarige opleiding na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd. Elke kinderfysiotherapeut staat geregistreerd in het register van kinderfysiotherapeuten.

kinderfysiotherapie

Verwijzen
Omdat bij elke leeftijd specifieke vaardigheden horen, is snel vast te stellen of een kind een afwijkende of vertraagde ontwikkeling heeft. Ouders/verzorgers merken vaak als eersten een afwijkende motoriek op en kunnen hiervoor zelf contact opnemen met de kinderfysiotherapeut of huisarts. Naast de ouders/verzorgers kunnen ook consultatiebureau artsen, kinderartsen en leerkrachten een afwijkende of vertraagde ontwikkeling signaleren. Zij kunnen ouders doorverwijzen naar de kinderfysiotherapeut.

Intake
Bij aanmelding zal er contact opgenomen worden met de ouder/verzorger om kort een anamnese af te nemen (± 15 min.). Mogelijk wordt er, met toestemming van ouders/verzorgers, ook informatie ingewonnen bij derden (bijv. crècheleidster of leerkracht). Ook wordt er een afspraak gemaakt voor op de praktijk of thuis.

Onderzoek
Tijdens het eerste contact vindt de observatie en het onderzoek plaats. Afhankelijk van de hulpvraag zal dit in 1 of 2 sessies (± 40 minuten) plaatsvinden.
Afhankelijk van de observatie en het onderzoek komt de kinderfysiotherapeut tot een diagnose. Hieruit komt het advies: wel of geen indicatie voor fysiotherapeutische behandeling.
Dit alles wordt gerapporteerd en omgezet in een verslag. Dit verslag wordt verstuurd naar ouders/verzorgers, huisarts en mogelijke andere verwijzers.

Behandeling (40 min.)
Is er een indicatie tot behandelen, wordt er een behandelplan opgesteld door de kinderfysiotherapeut. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.
U als ouder/verzorger wordt actief bij de behandeling betrokken, zodanig, dat u inzicht krijgt in de problematiek van uw kind, zodat u uw kind in het dagelijks functioneren kunt begeleiden.
Indien er geen indicatie tot behandeling bestaat, kunnen adviezen gegeven worden met betrekking tot de oorspronkelijke hulpvraag.

Veel voorkomende verwijzingen zijn:
· Kinderen met motorische ontwikkelings- problemen zoals:
- Voorkeurshoudingen
- Billenschuiven
· Kinderen met neurologische stoornissen zoals:
- Spierziekten
- Hersenbeschadiging
- Kinderen met bepaalde syndromen
- Kinderen met motorische-, leer-, gedrags- stoornissen met:
- Hyperactiviteit
- Opvallende motoriek (slap/houterig)
- Schrijfproblemen
- Concentratiestoornissen
- Orthopedische afwijkingen:
- Houdingsproblemen
- Aangeboren afwijkingen aan b.v. heupen/wervelkolom enz.
- Status na fracturen
- Luchtwegstoornissen:
- COPD en astma
- Cystic fibrose
- Hyperventilatie
- Reuma
- Sensorische integratie
- Kinderen met conditionele problemen
- Obesitas

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, kunt mij bellen op +31(0)6 24809424 of e-mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mckenzie_logoRugpijn is in de Westerse samenleving de meest voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Bijna iedereen heeft wel eens nek- of rugklachten. Vaak is er geen duidelijke oorzaak voor de klachten (a-specifieke rugklachten). Het zijn juist deze klachten waar het Mc Kenzie concept zich mee bezig houdt.

Zowel voor de diagnose als voor de therapie gaat de Mc Kenzie therapeut niet zozeer op zoek naar het weefsel welke de klachten veroorzaakt, maar gaat hij/zij op zoek naar bepaalde houdingen/ bewegingen die een gunstige invloed hebben op de klachten/ symptomen van de patient.
Doel van deze benaderingswijze is, naast de klachten zo snel mogelijk te verhelpen, de patient onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op recidief aanzienlijk te verkleinen.
Het oefenprogramma is er op gericht de structuur en stofwisseling van de weke delen, inclusief die van de tussenwervelschijf, te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een actief behandelbeleid meer mogelijkheden biedt tot genezing.


Behandeling
Tijdens het eerste consult wordt er op basis van een geprotocolleerd en gestandaardiseerd model de anamnese (vraaggesprek) en het onderzoek afgenomen.
De diagnostiek bij a- specifieke nek- en rugklachten is een lastig proces. Wanneer de diagnose al moeilijk te bepalen is zal de therapie die daarop moet volgen al helemaal moeilijk te bepalen zijn en dus misschien veel effectiviteit missen.
Dit is dan ook de reden dat Mc Kenzie uitgaat van hoe je de symptomen middels bewegingen (vooral herhaald bewegen) en/of houdingen kunnen beinvloeden.mckenzie1Bij het doorlopen van het onderzoeksformulier zal de therapeut eerst beginnen met een vraaggesprek waarin uitvoerig informatie wordt gevraagd over de klacht (wat, waar, hoe, wanneer, hoe lang, waardoor etc.), de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de klacht (slecht zitten, veelvuldig buigen van de rug etc.) en de medische situatie van de patiënt.
Daarna gaat men over tot het lichamelijk onderzoek waarbij gelet wordt op (afwijkende) houding, bewegingsmogelijkheid van de wervelkolom en last but not least de invloed van dynamische en statische mechanische belasting (d.w.z. herhaalde bewegingen en/of houdingen) op de symptomen van de patiënt. Wat provoceert en wat reduceert de bestaande klachten. Hierbij zegt één beweging niets. Juist de herhaling van de bewegingen, of het lang aanhouden van een positie geeft informatie over de aard van de klachten. Afhankelijk van de symptoomverandering die ontstaat t.g.v. de onderzoeksbewegingen i.c.m. de andere gegevens die bekend zijn geworden bij het doorlopen van het onderzoeksformulier kan de therapeut de klacht indelen in drie syndromen en kan er bepaald worden wat er tijdens de behandeling en vooral thuis gedaan moet worden om de klacht te verhelpen.
mckenzie2
De oefeningen en adviezen die voortvloeien uit het onderzoek worden tijdens de therapie gebruikt en stellen de patiënt in staat zelf aan de klacht te werken. Hierbij vindt zo weinig mogelijk interventie plaats door de therapeut. “Self treatment” staat op de voorgrond. In het hele denken over therapie bij a-specifieke rugklachten komt steeds vaker naar voren dat de patiënt actief moet blijven en dat zo weinig mogelijk passieve behandelvormen moeten worden toegepast. Het is niet in het belang van de patiënt om hem of haar afhankelijk van de therapeut te maken. Door deze “self treatment” wordt de patiënt meer bij de behandeling betrokken en heeft hij of zij iets in handen waarmee in de toekomst de kans op rugklachten kan worden gereduceerd. Door deze behandelstrategie lukt het de McKenzie therapeut meestal met een verhoudingsgewijs klein aantal behandeling het gezamenlijke doel, namelijk. het klachtenvrij worden, te verwezenlijken.

Kenmerken van de McKenzie methode zijn:

 • geprotocolleerd en gestandaardiseerd onderzoeksformulier
 • op zoek naar predisponerende factoren (factoren die rugklachten veroorzaken en in stand houden)
 • geen pathologisch-anatomisch model maar symptoomgericht op zoek naar reducerende en provocerende factoren m.n. middels herhaald bewegen
 • het centralisatie fenomeen: de klachten verplaatsen zich vanuit het been of arm richting de wervelkolom (plaats waar de oorzaak gelegen is) en kunnen hier toenemen.
 • self treatment
 • preventie
 • eenvoudige behandelvormen

 

Wat houdt DiabetesDirectFit (DDF) in?
Diabetes is volksziekte nummer 1. Wat veel mensen niet weten is dat diabetes levensbedreigend is! Het goede nieuws is dat alle risico’s en nadelige gevolgen te verminderen en vaak zelfs te voorkomen zijn door een gericht leefstijlprogramma. Let op: Alleen ‘meer bewegen’ of gewoon afvallen is onvoldoende. Het gaat om een totaal aanpak, een leefwijze die je aanneemt. DiabetesDirectFit is het eerste landelijke leefstijlprogramma speciaal voor mensen met (risico op) diabetes. Al meer dan 1000 mensen met diabetes hebben het programma met succes doorlopen. Het heeft letterlijk hun leven veranderd. Zou het ook iets voor u zijn?

diabetes_direct_fitVoor wie is DiabetesDirectFit?
De cursus bij Fysiq Vision (Veenendaal) is voor iedereen, jong en oud, met diabetes type 1 en 2, maar ook voor mensen met een verhoogd risico op diabetes. Het is zowel voor mensen die tabletten gebruiken als voor mensen die insuline spuiten of een pompje hebben. Let op: het is niet alleen voor mensen met diabetes en overgewicht! Ook als u slank bent en in de genoemde groepen valt, is het programma zinvol voor u. Het programma is (nog niet) afgestemd op kinderen.

Waarom is DiabetesDirectFit zo uniek?
De meeste mensen met diabetes krijgen onvoldoende begeleiding. Zij krijgen medicijnen voorgeschreven, soms een beweegadvies, wat informatie en soms het advies om af te vallen. Uit onderzoek blijkt dat dit alles op de langere termijn weinig zinvol is. Deze mensen blijken toch steeds meer medicatie te moeten gebruiken en het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten neemt toe. Onderzoek heeft aangetoond dat om echt iets te bereiken een gericht leefstijlprogramma nodig is met strakke en gerichte begeleiding. DiabetesDirectFit is een gericht programma gebaseerd op het VET-principe van Fysio Physics: gezonde Voeding, Educatielessen en speciale Training. Deze drie onderdelen zijn nauw op elkaar afgestemd en de lessen worden gegeven door speciaal opgeleide DiabetesDirectFit instructeurs.
 

Voeding: Het DDF-cursusboek bevat een speciaal voedingsplan met lekkere recepten afgestemd op mensen met diabetes. Tevens krijgt u les van een diabetesdiëtist over gezonde voeding, verantwoord koken, tussendoortjes en lekkere tips.
Educatie: Tijdens de speciale bijeenkomsten worden diverse onderwerpen behandeld die zinvol zijn voor mensen met diabetes zoals, het lezen en maken van een glucose dagcurve, de werking van diverse medicatie, hoge bloeddruk en verantwoord ‘afvallen’. Dit alles d.m.v. presentaties, een uitgebreid cursusboek en een kennisquiz.
Training: Het sporten vindt plaats in groepsverband. Via een test wordt een individueel fitnessprogramma gemaakt, afgestemd op wat ú kunt. Let op: alleen wandelen, fietsen of Nordic Walking is zinloos. Het gaat om de juiste intensiteit en de juiste combinatie van spieroefeningen. Door middel van speciale DDF Testen worden maandelijks de resultaten gemeten en wordt het programma bijgesteld. Daarom is het DDF-programma zo succesvol..


Hoelang duurt de DiabetesDirectFit cursus?
De cursus duurt twaalf maanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat cursussen die korter duren, bijvoorbeeld twaalf weken, op de langere termijn weinig zinvol zijn. Om echt effect te hebben is twaalf maanden gerichte begeleiding noodzakelijk! U sport twaalf maanden lang, éénmaal per week onder begeleiding van een instructeur, daarnaast sport u nog één- of tweemaal zelfstandig. Tevens wordt u maandelijks getest. De eerste twaalf weken zijn er wekelijkse educatiebijeenkomsten, daarna één bijeenkomst per maand.

Wat zijn de effecten van DiabetesDirectFit?
Bij alle deelnemers, zelfs diabetes type 1, neemt zowel het medicijngebruik als het gezondheidsrisico duidelijk af. Uit de speciale DDF-Testen en enquêtes is gebleken dat de deelnemers:

 • Zich fitter en fijner voelen
 • Zich zekerder voelen
 • Gezondere bloedglucosewaarden krijgen
 • Gezondere HbA1c-waarden krijgen
 • Een gezondere bloeddruk hebben
 • Een gezond gewicht krijgen
 • Bewegen leuk (zijn gaan) vinden
 • Bewuster met voeding om gaan
 • Meer energie hebben
 • Minder angstig zijn

 

Aanbeveling
"Als internist verwijs ik al enige jaren mijn diabetespatiënten door naar het DiabetesDirectFit programma. Het sterke punt van dit programma vind ik dat het een compleet leefstijlprogramma is. Ik ben zeer tevreden over de resultaten. Het is effectiever dan alleen het gebruik van medicijnen. Ik hoop dat alle zorgverzekeraars op korte termijn het programma in hun verzekeringspakket opnemen."
Dr. Roel P.L.M. Hoogma,
Internist/Endocrinoloog, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Testimonials
"Ik heb al enkele jaren diabetes type 2. Ik had heel weinig energie, was altijd moe, had pijn in al mijn gewrichten en had flink overgewicht. Mijn huisarts raadde mij het DDF-programma aan. Inmiddels na twaalf maanden ben ik al 42 kg afgevallen, mijn HbA1c-waarde is van 12 naar 7.4 en mijn cholesterol is weer goed. Ik spoot dagelijks 154 eenheden insuline en slikte 2000 mg metformine. Nu slik ik alleen nog maar 500 mg metformine, maar wat ik belangrijker vind is dat ik meer energie en meer lucht heb gekregen. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was. Ik vind het jammer dat ik niet eerder van de cursus af wist."
Herman Achterveld, 56 jaar

"Al vanaf mijn twaalfde heb ik diabetes type 1. Ik sportte twee- tot driemaal per week, voetballen en wielrennen, maar toch had ik een te hoge HbA1c. Ik bleef ook een dikke buik houden. Die buik is ook de reden dat ik besloot met de DDF-cursus mee te doen. Ik dacht dat ik alles al wist over diabetes, maar heb er erg veel geleerd. Tot mijn verbazing hoefde ik minder spuiten en kreeg ik een gezondere HbA1c. Ja zelfs mijn buik werd platter terwijl ik voor mijn gevoel altijd al best veel sportte. Het geheim zit ‘m denk ik toch in de gerichte training en de speciale spieroefeningen. Ik was de jongste van de groep maar vond het heel gezellig. Inmiddels ben ik weer gaan voetballen. Ik loop ze nu met gemak eruit."
Helma van Gameren, 21 jaar

Medical Taping & Kinesiotaping

kinesioEen nieuwe dimensie in therapeutisch tapen.
Medical taping is een tapemethode welke in 1973 is ontwikkeld door de Japanner Dr. Kenzo Kase nadat hij zijn studie in de VS had voltooid. De methode werd in 1995 geïntroduceerd in de VS en wordt sinds 1998 ook in Europa toegepast.
De methode verschilt fundamenteel van de gangbare methoden van tapen en bandageren. Met deze methode kan men namelijk naast een stabiliserend effect op gewrichten ook spierfuncties stimuleren en revalidatievoordelen van lymfedrainage bevorderen.

Effecten:
De effecten van Kinesiotaping moeten gezocht worden in neurologische en circulatoire systemen. Door het niet goed functioneren van spieren kunnen fysiologische bewegingen minder goed verlopen, daarnaast kunnen arteriële, veneuze- en lymfecirculatie gestoord raken. kinesio2Kenzo Kaze wist d.m.v. Kinesiotaping de spieren te betrekken bij het natuurlijk herstel van het lichaam.

Hoofdfuncties:
De methode en de tape zijn 24 uur per dag effectief en de therapeutische constructie kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat er huidirritatie ontstaat. De tape wordt door lichaamswarmte geactiveerd en laat geen residu achter na verwijdering. Kinesio tape is latexvrij, gepatenteerd en goedgekeurd door de FDA. De tape heeft een elasticiteit van 140%, wat overeenkomt met die van de huid en de spieren. De bandages rekken in de lengte en de breedte en volgen elke beweging zonder te gaan knellen of verschuiven. De persoon kan vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor ondersteuning en stabiliteit.

kinesio3Verschil tussen Kinesiotape en conservatieve tape:

Kinesiotape: geeft drukvermindering op het te behandelen weefselgebied
asciliteerd en ondersteunt fysiologisch bewegen
Sporttape: geeft drukverhoging op het te behandelen weefselgebied
geeft partiële of totale immobilisatie van fysiologische beweging

 

Gebruik:
Kinesiotape wordt over en rondom de spieren aangebracht om steun te geven aan spieren of om spiercontractie (spier aanspanning) tegen te gaan. Bij de eerste techniek wordt ondersteuning van de spieren gekoppeld aan een optimale bewegingsvrijheid. Hierdoor kan een persoon actief blijven terwijl diens spieren functioneel worden ondersteund. Bij de tweede techniek worden overbelasting en contractie bestreden en wordt 24 uur per dag vochtafvoer (oedeem) gestimuleerd. Deze laatste techniek wordt doorgaans gebruikt in het acute stadium van revalidatie. Tenslotte kan een groot aantal correctietechnieken worden toegepast, bijvoorbeeld bij een myofasciaal pijnsyndroom, lymfoedeem en tracking (bv. knieschijf). Kinesio tape kan eveneens worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen waaronder cryotherapie (koude therapie), hydrotherapie (watertherapie) en electrische stimulatie.

kinesio4Mogelijke klinische toepassingen

 • plantaire fasciïtis
 • pijnlijke scheenbeenspieren
 • carpale-tunnel-syndroom
 • rotatorcuff-syndroom
 • spierscheurtje bv. zweepslag
 • tenniselleboog
 • chondromalacie patellae
 • achillespeesklachten
 • impingement schouder
 • artrose knie
 • TKP knie
 • whiplash
 • acute bursitis
 • RSI-probleem

 

echo_apparatuur

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Fysiq Vision in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar.

Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode af en toe echografisch onderzoek te doen.

Wat heeft echografie te bieden?

Musculoskeletal Ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

 • Ontsteking
 • Rupturen
 • Vochtophopingen
 • Dislocaties
 • Cystes
 • Laesies

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie bij Fysiq Vision heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Citaten …

Artikel T. Geertsma: De mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij Achillespeespathologie

“Het bovenstaande leidt tot de volgende conclusie: echografie kan de behandelaar behulpzaam zijn in de keuze van therapie."

Boek: Nanno Swen – Sonography in Rheumatology

“De echografie is een beeldvormende techniek die in de dagelijkse praktijk en goede aanwinst blijkt te zijn voor zowel diagnostiek als therapie van aandoeningen van het bewegingsapparaat."

Artikel T. Geerstma en M. Maas: Radiologie bij spierletsel

“Echografie kan, mits deskundig uitgevoerd, de sportarts en de sporter waardevolle informatie verschaffen, die van belang kan zijn bij de behandeling van spierblessures"

Boek: Wayne W Gibbon – Musculoskeletal Ultrasound: The Essentials

“Musculoskeletal ultrasound can provide a revolutionary understanding of musculoskeletal pathology through its ability to show exceptional superficial skeletal soft tissue resolution …"

Persbericht NVFS

“Hij (Prof. W. Gibbon er.) weet uit ervaring dat sportfysiotherapeuten een grote rol kunnen spelen bij de diagnose van sportblessures en dat dit de kans op herstel en de duur van de herstel periode voor een sporter aanzienlijk kan verbeteren."

Veel mensen hebben last van een tenniselleboog, hielspoor, achillespees of schouderverkalking. Velen van hen hebben diverse behandelmethoden geprobeerd maar blijven klachten houden. Een succesvolle methode om deze pijn te behandelen is Extracorporeal ShockWave Therapy (ESWT). Deze methode is vergelijkbaar met de werking van een niersteenvergruizer. Door middel van gefocusseerde schokgolven wordt de pijnlijke plek behandeld. Een operatie kan hierdoor in veel gevallen worden voorkomen.

Met ESWT (Extra Corporeal Shockwave Therapy) kunt u door behandeling snel van uw pijn af zijn zonder een operatie!

Chronische pijnklachten gelokaliseerd in spieren en pezen zijn vaak behandelbaar met deze nieuwe vorm van pijnbestrijding. Bijvoorbeeld de tenniselleboog, golferselleboog, pijnlijke achillespees, runnersknee of jumpersknee en hielspoor.

ESWT wordt beschouwd als één van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat. In tegenstelling tot conventionele behandelmethodes wordt met shockwavetherapie de pijn rechtstreeks bij de oorsprong bestreden zonder medicatie of chirurgie.

Indicaties

Bij Fysiq Vision worden indicaties/aandoeningen behandeld die zijn vastgesteld door de ISMST (International Society for Medical Shockwave Treatment). Dit zijn tot nu toe:

 • Impingement van de schouder met calcificatie
 • Tenniselleboog (Epicondylitis lateralis)
 • Golferselleboog (Epicondylitis medialis)
 • Hielspoor en Fasciïtis/Fasciosis Plantaris
 • Knieblessure (Jumpers- of Runnersknee)
 • Liesblessures (Tendinitiden van de adductoren van de lies)
 • Achillespeesblessures (Achillodynie)

 

Contra Indicaties

 • Polyneuropathie
 • Zwangerschap
 • Gebruik ontstollingsmiddelen
 • Epilepsie
 • Cardiale problemen zoals arithmie
 • Toepassing in de buurt van epifysairschijven
 • Toepassingen rond schedel en wervelkolom

 

Wetenswaardigheden over shockwave

In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan met ShockWave Therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Er wordt een hoog-energetische schokgolf opgewekt, die tot diep in het weefsel effect sorteert. Succesvolle resultaten worden dan ook reeds bereikt na enkele behandelingssessies.

Heeft u een van deze klachten?

 • Schouder met beperkte beweeglijkheid
 • Chronische elleboogpijn (tennis-, golferselleboog)
 • Pijn aan de knieschijf (Jumpersknee)
 • Chronische pijn aan de Achillespees (achillodynie)
 • Hielspoor of fasciitis plantaris
 • Chronische nek-, schouder- of rugpijn
 • Andere vormen van peesontstekingen en verkalkingen

 

VRAGEN

Beproefde doeltreffendheid van ShockWave

Behoort u tot de talloze patiënten met chronische pijnklachten? Heeft u al verscheidene mogelijkheden geprobeerd om ervan verlost te raken? Injecties, medicatie, fysiotherapie, relaxatiemethodes, enz. Keerde uw pijn ook altijd na korte tijd terug, vaak zelfs erger dan voordien? Dan is Shockwave ook voor u wellicht een goede keus. Een vrijblijvend gesprek en onderzoek zal het uitwijzen.

Wetenschappelijke studies tonen werkzaamheid aan

Chronische pijn wordt veelal veroorzaakt door ontstekingen en/of verkalking van een spier, pees of slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen, zogenaamde Myofasciale Triggerpoints, kunnen veel pijn veroorzaken. Gefocusseerde ShockWave kan hier uitkomst bieden.

Hoe werkt de ESWT behandeling precies?

Allereerst lokaliseren wij het pijngebied. Nadat de bron van de pijn en het pijngebied zijn geïdentificeerd, wordt dit gebied blootgesteld aan korte shockwave-impulsen. Deze hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Ze stimuleren op die manier het aanwezige herstelmechanisme van het lichaam. Met andere woorden, ShockWave heeft als prikkel, alles te maken met het menselijk lichaam en is geen bestraling.

Is ShockWave een vorm van ultrageluidtherapie?

Nee. ShockWave is een geheel eigen prikkel. Het best te omschrijven als een zichzelf verplaatsende trilling die zich echter wel gedraagt als een geluidstrilling (longitudinaal). Shockwave wordt ook toegepast in niersteenvergruizers, maar dan met een nog veel hogere intensiteit en ook gefocusseerd.

Wat zijn de voordelen van ShockWave Therapie?

 • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
 • Kortdurende behandeling (tot 10 minuten per sessie)
 • Uitstekend therapiesucces, gemiddeld na slechts 2 tot 5 behandelingen
 • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen
 • Pijndemping en herstel van de mobiliteit na enkele dagen
 • Weinig bijwerkingen; wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan
 • Dankzij shockwave-therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijven.

 

Is ShockWave een pijnlijke therapie?

Er zijn verschillende soorten ShockWave apparaten. Momenteel worden in enkele ziekenhuizen de grotere apparaten gebruikt. Behandeling met deze gefocusseerde shockwave is erg pijnlijk, ondanks dat er lokale verdoving wordt gebruikt. Het behandelresultaat wordt maximaal na 2-3 behandelingen bereikt. Het apparaat dat bij ons in de praktijk wordt gebruikt is ook gefocusseerd, maar de prikkel is iets milder, maar veel krachtiger dan de ongefocusseerde. Er komt ook geen verdoving aan te pas. Een voordeel is, dat de te behandelen plek door het bewerken met de "straal", goed kan worden gelokaliseerd.

Hierdoor is deze apparatuur makkelijker in gebruik. De klant voelt een duidelijke sensatie, die zonder verdoving is vol te houden.

Hoe lang duurt een behandeling?

Per zitting worden zo’n 2000 pulsen toegediend (verschilt per indicatie en klacht!). Dit duurt gemiddeld 5 -10 minuten. De zittingen hebben een behandelinterval van 5 tot 10 dagen.

 • Patiënten worden geacht op tijd te komen voor de behandeling. Dat wil zeggen,uiterlijk 5 minuten van tevoren. Indien een patiënt zonder afbericht niet verschijnt of te laat komt, wordt de behandeling in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd.
 • Afmelden van een afspraak moet uiterlijk een dag van tevoren worden gedaan. Indien de praktijk gesloten is kan een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat.
 • Patiënten hebben een eigen verantwoordelijkheid wat betreft de dekking voor fysiotherapie in hun verzekeringspakket. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Indien u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u de declaratie thuisgestuurd. Er geldt een normale betalingstermijn.
 • Bij binnenkomst op de praktijk kunt u in de wachtruimte plaatsnemen en kunt u wachten op uw behandelaar. Helaas kan het soms voorkomen dat behandelingen iets uitlopen, waardoor u wat langer moet wachten.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met de fitnessapparatuur. Indien een apparaat niet (goed) functioneert of onduidelijk is verzoeken wij u contact te zoeken met een van de fysiotherapeuten.
 • Het gebruik van een eigen handdoek tijdens uw training is verplicht. Daarnaast verzoeken wij u de apparatuur netjes achter te laten voor de volgende gebruiker.
 • Het gebruik van water, thee of koffie is toegestaan. U wordt verzocht de bekers naderhand op te ruimen. Het meenemen van uw eigen drank is toegestaan, vergeet deze alleen niet op te ruimen of mee te nemen.